Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2010

Τό ὓψωμα 731 καί τό πεδινόν …ὓψωμα τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος.

Τό ψωμα 731 χτυπήθηκε λύπητα πό τόν ταλικό στρατό πί πτά μέρες τήν νοιξι το 1941. πό τά 731 μέτρα ψος κατέβηκε, λόγ τν σφοδρν βομβαρδισμν, στά 726 μέτρα! Ο νεκροί καί οτραυματίες φθασαν τούς 586 (400 τραυματίες) γιά τούς λληνες καί τούς 4000 (3000 τραυματίες) γιά τούς ταλούς! δέχθη τολάχιστον 18 πιθέσεις!
Τό ἐνδιαφέρον ὃμως σημεῖον τῆς μάχης εἶναι οἱ θεατές της! Ὁ μεγάλοςΜπενῖτο Μουσολίνι, ἂρτι ἀφιχθής στά χαρακώματα, με τήν συνοδεία φυσικά τῶν
ἐπιλέκτων στρατιωτικῶν του σωμάτων καί τῆς πλήρους τεχνολογίας
πολεμικς του μηχανς! φθασε ς κεί γιά νά θαυμάσ τήν κατακρίμνιση το λληνικομετώπου, νά νθαρρύν τά στρατεύματά  του καί νάντιστρέψ τήν πορεία το κυνηγημένου του στρατο!
Γνωρίζουμε (βάσει περιγραφῶν πού ἀνασύρουμε ἀπό διάφορα καταγραφές) πώς ἐκτός ἀπό τούς σημαιοστολισμούς του καί τά φτερά του,  εἶχε μαζί του, ὡς νέος κατακτητής (τρομάρα του) καί ἓνα ὁλόκληρον ἐπιτελεῖον διαφημιστῶν καί θαυμαστῶν του! Φορῶντας λοιπόν τό περίφημον λοφίον του,  καμάρωνε ὠς ἂλλος Ξέρξης τά ἐπιτεύγματα τῶν ἀνδρῶν του!! συνέχεια

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου